ТВ-Чиркей

Украинское Новостное Информационное АгентствоВнз Канади переводять на ідеологію гомосексуалізму


внз канади переводять на ідеологію гомосексуалізму

У Канаді вузи з 1 вересня 2016 року переводять на ідеологію гомосексуалізму.Всіх співробітників вузів, які не прийняли ідеологію инополих, — звільнять.

24 травня 2016 року американські і канадські ЗМІ повідомили, що в університетах і вузах Канади сьогодні диктаторски насаджується ідеологія гомосексуалізму.Всі викладачі і рядові співробітники внз зобов’язані здати іспит (тест) на знання азів гендерної теорії і щогодини навчати цьому юних студентів.В іншому випадку — будь-якого співробітника вузу чекає звільнення та адміністративні санкції.

В Канаді офіційно стартувала програма «перенавчання» всіх викладачів і співробітників внз по ідеології гомосексуалізму.Автори проекту стверджують, що всіх тих, хто з будь-яких причин не захоче ввести «ази гомосексуалізму» в щоденні лекції, семінари, колоквіуми, — звільнять.

Канадський проект називається «нова інклюзія», а Університет Британської Колумбії (University of British Columbia) вже отримав фінансування від владної когорти гомосексуалістів і примусово запровадив «ідеологію гомосексуалізму» під назвою «нова інклюзія» у всі свої навчальні плани і програми вузу.

Насамперед, инополі (гомосексуалісти) планують перенавчити всіх педагогів внз на педагогічних факультетах, де їх готують.Ідеологами «зміни вектора» навчання у внз Канади стали пропагандистські групи нетрадиційної орієнтації, які щедро профінансували «зміну орієнтації всіх вузів Канади».

ЗМІ Канади повідомили про те, що починаючи з вересня 2016 року, кожен співробітник професорсько-викладацького складу, а також всі штатні співробітники та студенти педагогічного факультету університету Британської Колумбії (UBC) пройдуть навчання «ідеології гомосексуалістів» на всіх рівнях, починаючи з побутового.

У місцевій пресі перший заступник декана педагогічного факультету цього університету пояснила, що програма перенавчання викладачів вузів включає навіть «ази користування туалетами для гомосексуалістів».Керівництво університету стверджує, що «інклюзія» змінить клімат в університеті, а також всю політику підготовки наукових і викладацьких кадрів для всієї Канади.

Як випливає із заяв у пресі, керівництво університету планує надалі поширити «нову инклюзию» на всі навчальні заклади Канади, «змінивши орієнтацію» не тільки всіх «навчальних планів», але також «посадових інструкцій» і «освітніх компетенцій всіх працівників освітніх установ Канади.«Зміна орієнтації» одноразово і безальтернативно поширитися на всю навчальну і наукову середу канадського суспільства.Це забезпечить тотальну і безповоротну гомосексуализацию всього освітнього простору і всього культурного середовища Канади.Що, в свою чергу, закріпить «перемогу гомосексуалізму на континенті».

«Зміна переконань» у внз Канади буде не тільки вітатися, але і стане «контролюватися»: фактично вводиться своєрідний «контроль за свідомістю» кожного викладача і співробітника вузу.Автори проекту вже офіційно заявили, що контроль «переконань» буде здійснюватися на спеціальних курсах» перепідготовки працівників вищої школи Канади.

Викладачі та батьки студентів вже висловили громадське занепокоєння щодо введення також і широко поширених так званих альтернативних методів контролю» переконань персоналу внз.Не виключено ж, що і одним з методів контролювання «ідеологічних установок» канадського професорсько-викладацького складу вузів стануть доноси колег, відеокамери і «прослушка телелефонних розмов».

Канадські юристи через ЗМІ заявили, що, з одного боку, роботодавці мають право вимагати від працівників пройти пов’язане з роботою навчання.З іншого боку, таке навчання і «перепідготовка» можуть бути пов’язані лише з підвищенням професійних навичок співробітників, а ніяк не «зі зміною світогляду чи ідеології».Примусова «зміна ідеології» персоналу у такому разі розглядається, як мінімум, як «тиск роботодавця» і, як максимум, як «диктатура».

Традиційне людство розцінює «похід гомосексуалістів Канади» на захоплення освітніх установ Канади і світу, як спробу диктаторського насадження «системної дискримінації» традиційного населення Канади і Земної кулі.

Фінансові вливання мільярдерів-гомосексуалістів цілком можуть забезпечити «ідеологічну перебудову» освітнього простору не тільки Канади, а й Європи і світу.

Неодиктатори в Канаді вже констатували, що всі ті традиційні викладачі та співробітники канадських вищих навчальних закладів, які посміють відкрито або приховано «заперечувати» проти «зміни орієнтації» внз Канади, будуть просто звільнені.